Profil společnosti

GML Health Care s.r.o.

Společnost GML Health Care s.r.o. je součástí skupiny výrobních firem GML Group RNDr. Huberta Koukola a je jedinou obchodní společností této skupiny.

GML Health Care s.r.o. patří mezi významné distributory zdravotnických přístrojů a spotřebního materiálu pro dialyzační střediska a speciálních roztoků pro citrátovou regionální antikoagulaci v Čechách a na Slovensku.

V roce 2012 získává společnost GML povolení k distribuci léčiv a v roce 2013 Certifikát SDP.

V roce 2012 také GML HC rozšiřuje své podnikatelské aktivity do Polska a Rakouska.

V roce 2014 se GML stává hlavním obchodním partnerem (dodavatelem přístrojové techniky a spotřebního materiálu) společnosti ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o., která zahajuje podnikání v oblasti dialýzy a otevírá Hamzovo dialyzační centrum, první superspecializované pracoviště pro dialyzované pacienty s rehabilitační péčí v České republice (www.cad-dialyza.cz).

www.gml-dialyza.cz