VPOIS

Farmakovigilance, vigilance zdravotnických prostředků

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků:

MUDr. Michal Pohl, CSC., MBA
M +420 602 290 022
E michalp@pharma-service.cz
Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5
GML Health Care s.r.o., Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Na této stránce naleznete informace o léčivých přípravcích distribuovaných společností GML Health Care s.r.o. registrovaných v České republice.

SPC Souhrn údajů o přípravku
PIL Příbalová informace

Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 1000ML, 1500ML, 5000ML
Infuzní roztok
SPC (v pdf.)
PIL (v pdf.)