GML Group

GML Group

GML Group tvoří skupinu českých firem RNDr. Huberta Koukola, které se vzájemně doplňují produktovým portfoliem pro cílové oblasti každé z nich samostatně a jsou tvořeny společnostmi Biomedica spol. s r.o., Centec s.r.o., GML Health Care s.r.o. a společností InMediec s.r.o., která se od 1. 1. 2013 stává součástí společnosti Biomedica spol. s r.o. a bude tak specializovaným detašovaným pracovištěm se sídlem v Luhačovicích.

Skupina vznikla z důvodu efektivního využívání lidských zdrojů a navýšení kapitálu za maximálního využití vzájemných synergických efektů. Společné cíle jsou zárukou transparentní strategie a efektivního řízení.

Administrativní základnou a sídlem všech členů skupiny GML Group je Praha, výrobní společnosti mají své výrobní a skladovací kapacity soustředěny v Technologickém parku Hořátev, 40 km východně od Prahy.

TPH

Technologický part Hořátev (TPH) byl založen v roce 2005 v areálu bývalého největšího výrobce infuzních roztoků v ČR – akciové společnosti INFUSIA. Výrobní provozy, provozní kanceláře a sklady jsou tak situovány v tomto průmyslovém parku farmaceutického zaměření o rozloze téměř 15 ha, který se nachází asi 40 km východně od Prahy.

V současné době probíhají v TPH rozsáhlé stavební práce související s budováním nové výrobní haly, rozšířením skladovacích kapacit a postupnou modernizací celého technologického parku.

TP Hořátev
Celkový pohled na TP Hořátev

GML Health Care

Společnost GML Health Care s.r.o. je součástí skupiny výrobních firem GML Group RNDr. Huberta Koukola a je jedinou obchodní společností této skupiny.

GML Health Care s.r.o. patří mezi významné distributory zdravotnických přístrojů a spotřebního materiálu pro dialyzační střediska a speciálních roztoků pro citrátovou regionální antikoagulaci v Čechách a na Slovensku.

V roce 2012 získává společnost GML povolení k distribuci léčiv a v roce 2013 Certifikát SDP.

V roce 2012 také GML HC rozšiřuje své podnikatelské aktivity do Polska a Rakouska.

ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o. (www.cad-dialyza.cz)

ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o. je nejmladší společností ve skupině GML Group. Byla založena již v roce 2011 za účelem zřízení a provozování dialyzačních středisek v České republice v úzké kooperaci se společností GML.

V září 2014 je slavnostně otevřeno první dialyzační středisko - Hamzovo dialyzační centrum v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé (dále jen HL) v Luži.

Díky několikaleté intenzivní spolupráci společnosti ČAD a Hamzovy léčebny tak vzniká První superspecializované centrum pro dialyzované pacienty s rehabilitační péčí v České republice (dialýza a speciální odborná rehabilitace na jednom místě).

Biomedica (www.bio-medica.eu)

Společnost Biomedica spol. s r.o. patří mezi významné výrobní firmy v České republice. Vyrábí unikátní výrobky podle vlastních receptur. Většina výrobků, ať se jedná o léčiva, doplňky stravy nebo kosmetiku obsahuje rostlinné extrakty, silice či vitamíny.

Pestrý výrobní program v současné době zahrnuje také výrobu registrovaných léčivých přípravků, zdravotnických prostředků pro dialýzu (bikarbonátové kartuše) a dále se zabývá i obchodováním se surovinami pro farmaceutický a kosmetický průmysl.

Od 1. 1. 2013 se součástí společnosti Biomedica spol. s r.o. stává jedna z firem skupiny GML Group společnost InMediec s.r.o., která se tímto profiluje do specializovaného detašovaného pracoviště se základnou v Luhačovicích. Biomedica k 1. 1. 2013 zaměstnává v České republice více než 150 zaměstnanců.

Centec, spol. s r. o. (www.centec.cz)

Společnost Centec s.r.o. je součástí mezinárodního uskupení CENTEC Worldwide Group vedeného firmou CENTEC GmbH se sídlem ve Frankfurtu-Maintal v SRN s vlastními filiálkami v USA, Brazílii a Srbsku.

Společnost Centec s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií, dále prodejem a servisem měřící a regulační techniky a vybavením laboratoří renomovaných světových značek především v oblasti termostatů pro ohřev a chlazení až do extrémních hodnot, destilačních jednotek, rotačních vakuovaných odparek, sušáren atd.

Know-how, získané více jak 20-ti letou praxí, umožnilo společnosti Centec projektovat a vyrábět Centec systémy pro kontinuální vysoce přesné směšování kapalin a dávkování plynů, jakož i systémy pro odplynění, sterilizaci a chlazení vody. Stejně tak jako v chemickém průmyslu, elektrárenství a všeobecném strojírenství jsou Centec senzory, komponenty a zařízení z velké části nasazeny v nápojovém průmyslu při výrobě piva, limonád, ovocných šťáv a lihovin.