Hlavní cíle společnosti

  • Vytvoření kompletního portfolia produktů a zdravotnické techniky pro intermitentní a kontinuální dialýzu.
  • Implementovat nové vědecké poznatky, zejména v oblasti nanotechnologií, do vývojových a výrobních procesů společností skupiny GML Group a přispět tak k rozvoji portfolia produktů a služeb vlastními inovativními postupy.
  • Na základě individuální komunikace se zákazníky vyvinout produkty s reálnou užitnou hodnotou pro lékaře, zdravotnický personál i pacienta, s efektivním přínosem do systému poskytování zdravotní péče v ČR i Evropě.
  • Rozšířit portfolio léčivých přípravků v následujících 5 letech (spec. LP).
  • Rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery.
  • Zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče dialyzovaným pacientům.
  • Být spolehlivým partnerem zdravotnických zařízení při poskytování kvalitní zdravotní péče, respektovaným v konkurenčním prostředí.